Wisła płynie wspólnym nurtem

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna i stowarzyszenie o tej samej nazwie będą od teraz ściśle ze sobą współpracować. Zostało to zagwarantowane poprzez unię personalną w organach zarządzających obydwu podmiotów.W wyniku dokooptowania do zarządu stowarzyszenia TS Wisła Kraków dwóch członków rady nadzorczej spółki akcyjnej o tej samej nazwie oraz w wyniku rezygnacji członków dotychczasowego zarządu stowarzyszenia, zrealizowane zostały deklaracje z podpisanego 25 stycznia 2021 roku Memorandum o współpracy. Realizacja ustaleń w drodze przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów nie była możliwa z powodu przepisów związanych z zapobieganiem skutkom pandemii, uniemożliwiających organizację dużych zgromadzeń. W związku z tym wykorzystano inną drogę do wprowadzenia zmian, na którą zezwala statut stowarzyszenia.


„W ostatnich miesiącach relacje pomiędzy stowarzyszeniem i piłkarską spółką ulegały stopniowej i regularnej poprawie, co zaowocowało większym zrozumieniem sytuacji obydwu stron. W wyniku wielu dyskusji władze obydwu podmiotów uznały, iż zjednoczenie organizacyjne klubu będzie najlepszym sposobem na zapewnienie drogi do jego dynamicznego rozwoju” - powiedział Rafał Wisłocki, ustępujący prezes stowarzyszenia TS Wisła Kraków. „Podejmując decyzję o zatwierdzeniu zmian mieliśmy na względzie dobro wszystkich sekcji Wisły Kraków” - dodał.


Zjednoczenie organizacyjne najstarszego klubu w Polsce następuje po prawie ćwierćwieczu rozdziału zapoczątkowanego wydzieleniem ze stowarzyszenia spółki prowadzącej sekcję piłki nożnej. W swoje 115. urodziny Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków staje się na powrót największym klubem sportowym kraju prowadzącym sekcje piłki nożnej mężczyzn, koszykówki kobiet i mężczyzn, siatkówki kobiet, amp futbolu, blind futbolu, gimnastyki, boksu, judo, kickboxingu, pływania, szermierki, strzelectwa, brydża i najmłodszą, ale prężnie się rozwijającą e-sportową. Pomimo trudności związanych z pandemią koronawirusa klub kontynuuje wypełnianie swojej misji społecznej, będąc pod tym względem najważniejszą instytucją Krakowa i Małopolski. We wszystkich sekcjach nad swoim rozwojem pracuje obecnie ponad półtora tysiąca zawodników w grupach dziecięcych i młodzieżowych.


W nowym zarządzie zasiadać będą Dorota Gburczyk-Sikora, kontynuująca swoją misję we władzach stowarzyszenia, oraz Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski - rekomendowani przez spółkę akcyjną i zasiadający w jej radzie nadzorczej. Cała trójka pełnić będzie formalnie funkcję wiceprezesów zarządu. Nowy zarząd postanowił na pierwszym posiedzeniu powierzyć pełnienie obowiązków prezesa zarządu Tomaszowi Jażdżyńskiemu.


„Chciałbym bardzo podziękować wszystkim ustępującym członkom zarządu stowarzyszenia, a w szczególności prezesowi Rafałowi Wisłockiemu. Wszyscy pamiętamy w jak trudnych warunkach przyszło im przejąć odpowiedzialność za klub” - powiedział Tomasz Jażdżyński, przewodniczący rady nadzorczej spółki akcyjnej i nowy prezes stowarzyszenia. „Głęboko wierzę, iż już wkrótce pozytywne efekty współpracy wszystkich sekcji dadzą głęboką satysfakcję wszystkim, którzy pracowali nad zjednoczeniem Wisły Kraków” - dodał.


Źródło: Wisła Kraków

Sport Creative

Sport Creative to miejsce gdzie sport spotyka biznes.

Sport w dzisiejszych czasach stał się nie tylko widowiskiem wywołującym ogromne emocje i heroiczną walką o trofea, ale także produktem oferowanym przez kluby i organizacje sportowe walczące o sponsorów i klientów jakimi są kibice. Zachęcamy państwa do odwiedzin strony, na której znaleźć można ofertę współpracy Sport Creative oraz blog gdzie publikujemy różne ciekawe informacje z zakresu marketingu sportowego i nie tylko.

  • Sport Creative Facebook
  • Sport Creative Twitter
  • LinkedIn Ikona społeczna
  • Sport Creative Instagram
  • Sport Creative TikTok
  • Sport Creative YouTube

Sport Creative. Pomorskie, Gdańsk 2023